Αρχείο:Αρχεία: <span>Links</span>

  1. Αρχική
  2. link
Φίλτρο

Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ)

Ο Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης αποτελεί τον εξειδικευμένο κρατικό φορέα παροχής τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα.

Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (EOT)

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου υπό την εποπτεία του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης.

Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις

Συνολικός Πίνακας Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων – Νομαρχών.

Δήμοι και Κοινότητες

Συνολικός Πίνακας Δήμων και Κοινοτήτων.

Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ)

Tο ΙΤΕΠ είναι ερευνητικός οργανισμός με αντικείμενο προβληματισμού την ελληνική οικονομία και ειδικότερα τον τουριστικό τομέα.

Ένωση Ξενοδοχείων Χαλκιδικής

Ένωση Ξενοδοχείων Χαλκιδικής ιδρύθηκε το 1982, είναι επαγγελματικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα τον Πολύγυρο Χαλκιδικής, γραφεία στη Θεσσαλονίκη και μέλη ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο νομό Χαλκιδικής.