Ευρωπαϊκά Κοινοτικά Κείμενα

 • Συνθήκη της Ευρωπαϊκή Κοινότητας (ενοποιημένο Κείμενο)- Συνθήκη του Άμστερνταμ
 • Ψήφισμα του Συμβουλίου της 10ης Απριλίου 1984 σχετικά με μια κοινωνική πολιτική Τουρισμού
 • Σύσταση του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1986 σχετικά με την τυποποίηση των πληροφοριών στα ξενοδοχεία
 • Σύσταση του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1986 σχετικά με την πυρασφάλεια στα υπάρχοντα ξενοδοχεία
 • Απόφαση 86/664/ΕΟΚ του Συμβουλίου (καθιέρωση διαδικασίας διαβουλεύσεων και συνεργασίας στον Τουριστικό Τομέα)
 • Οδηγία 90/314/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 1990 ( οργανωμένο ταξίδι και τις οργανωμένες εκδρομές και περιηγήσεις)
 • Απόφαση 92/421/ΕΟΚ του Συμβουλίου(Σχέδιο κοινοτικών Δράσεων για τον Τουρισμό)
 • HOTREC/ECTAA Κώδικας συμπεριφοράς, που διέπει τις σχέσεις μεταξύ διοργανωτών-ταξιδιωτικών πρακτόρων και ξενοδόχων στην ΕΕ
 • Οδηγία 94/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 1994 (time-sharing)
 • Οδηγία 95/57/ΕΚ του Συμβουλίου (Στατιστικά στοιχεία)
 • Απόφαση 99/35/ΕΚ της Επιτροπής (εφαρμογή Οδηγίας για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 • PDF Icon
  Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Ενοποιημένη Απόδοση) - Συνθήκη του Άμστερνταμ
  Κατεβάστε το αρχείο
 • PDF Icon
  HOTREC / ECTAA Κώδικας Συμπεριφοράς που Διέπει τις Σχέσεις μεταξύ Διογρανωτών-Ταξιδιωτικών Πρακτόρων και Ξενοδόχων στην Ε.Ε
  Κατεβάστε το αρχείο
 • PDF Icon
  Οδηγία 95/57/εκ του Συμβουλίου TOY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 23ης Νοεμβρίου 1995
  Κατεβάστε το αρχείο
 • PDF Icon
  Οδηγία 94/47/εκ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 1994
  Κατεβάστε το αρχείο