Ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 • Ν. 2160/93 «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 118 Α) άρθρ.2 παράγρ. 2 Β
 • ΠΔ 337/00 «Κατάταξη των Ενοικιαζομένων δωματίων και ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων με το σύστημα των κλειδιών» (ΦΕΚ 281 Α)
 • Άρθρ. 36 παράγρ. 3 Ν.3498/06 «Ανάπτυξη Ιαματικού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 230 Α)
 • Απόφαση της Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης 13635/03.11.2006 «Τροποποίηση του Π.Δ 337/2000 (ΦΕΚ 281/Α/28.12.2000) «Κατάταξη των ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων και ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων σε κατηγορίες με το σύστημα των κλειδιών»» (ΦΕΚ 1684 Β).
 • Δικαιολογητικά για την έκδοση Ε.Σ.Λ : άρθρ. 34 Ν.3498/06 «Ανάπτυξη Ιαματικού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 230 Α).
 • Ν.3766/09 «Λειτουργική τακτοποίηση και λοιπές διατάξεις» άρθρ.1 (ΦΕΚ 102 Α)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 • PDF Icon
  ΝΟΜΟΣ 3498-2006

  Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις

  Κατεβάστε το αρχείο
 • PDF Icon
  ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) 13635/2006 ΦΕΚ: Β 1684 20061117

  Τροποποίηση του π.δ. 337/2000 (ΦΕΚ 281/Α/28.12.2000) "Κατάταξη των ενοικιαζομένων δωματίων και ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων σε κατηγορίες με το σύστημα των κλειδιών"

  Κατεβάστε το αρχείο
 • PDF Icon
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 337/2000 ΦΕΚ: Α 281 20001228

  Κατάταξη των ενοικιαζομένων δωματίων και ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων σε κατηγορίες με το σύστημα των κλειδιών

  Κατεβάστε το αρχείο
 • PDF Icon
  ΝΟΜΟΣ 2160/ 1993

  Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις

  Κατεβάστε το αρχείο