Ξενοδόχοι και διευθυντές ξενοδοχείων

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 • Β.Δ. της 1-7/11/1938 «περί προσόντων ξενοδόχων και ξενοδοχείων».
 • Άρθρ.7 του Ν.Δ 3594/1956 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων Νομοθεσίας».
 • Εγκύκλιος ΕΟΤ 522729/29.05.95.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 • PDF Icon
  ΒΔ 07-11-1938

  Περί προσόντων ξενοδόχων και ξενοδοχείων

  Log in to download
 • PDF Icon
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 3594-1956

  Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων

  Κατεβάστε το αρχείο