Ψυχαγωγικά Θεματικά Πάρκα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  • Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, ΠΕΧΩΔΕ και Τουριστικής Ανάπτυξης αριθμ.16793/09 "Προδιαγραφές Ψυχαγωγικών Θεματικών Πάρκων για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του Ν.3299/04" (ΦΕΚ 2086 Β/29.09.2009)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

  • PDF Icon
    ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 16793/2009 ΦΕΚ: Β 2086 20090929

    Προδιαγραφές Ψυχαγωγικών Θεματικών Πάρκων για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του ν. 3299/2004

    Κατεβάστε το αρχείο