Χιονοδρομικά Κέντρα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 • Απόφαση Τ/10004/01.10.2002 του υφυπουργού Ανάπτυξης «΄Εγκριση κανονισμού λειτουργίας τουριστικών αναβατήρων και των παραρτημάτων, που αφορούν διάσωση επιβατών και λειτουργία Χιονοδρομικών Κέντρων» (ΦΕΚ 1339 Β)
 • Απόφαση Τ/6888/ 04.07.2003 του υφυπουργού Ανάπτυξης «Καθορισμός προδιαγραφών για την ίδρυση Χιονοδρομικών Κέντρων» (ΦΕΚ 959 Β)
 • Απόφαση Τ/11754/06.10.2003 του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Προϋποθέσεις έκδοσης-χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις Χιονοδρομικών Κέντρων» (ΦΕΚ 1536 Β)
 • Απόφαση 11448/2004 του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης «Παράταση προθεσμίας εφαρμογής του κανονισμού λειτουργίας τουριστικών αναβατήρων και της χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις Χιονοδρομικών Κέντρων» (ΦΕΚ 1954 Β)
 • Απόφαση του υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης 610/16.01.2006 «Συμπλήρωση- Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Τ/11754/06.10.2003 (ΦΕΚ 1536/Β/17.10.2003 απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης «περί προϋποθέσεων έκδοσης-χορήγησης Ειδικού Σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις Χιονοδρομικών Κέντρων»» (ΦΕΚ95 Β)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 • PDF Icon
  ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 610/2006 ΦΕΚ: Β 95 20060131

  Συμπλήρωση - Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Τ/11754/ 6.10.2003 (ΦΕΚ 1536/Β/17.10.2003) απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης περί« Προϋποθέσεων έκδοσης - χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε επιχειρήσεις Χιονοδρομικών Κέντρων».

  Κατεβάστε το αρχείο
 • PDF Icon
  ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11448/2004 ΦΕΚ: Β 1954 20041230

  Παράταση προθεσμίας εφαρμογής του κανονισμού λειτουργίας τουριστικών αναβατήρων και της χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις Χιονοδρομικών Κέντρων

  Κατεβάστε το αρχείο
 • PDF Icon
  ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ τ/11754/2003 ΦΕΚ: Β 1536 20031017

  Προϋποθέσεις έκδοσης-χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις Χιονοδρομικών Κέντρων.

  Κατεβάστε το αρχείο
 • PDF Icon
  ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Τ/6888/2003 ΦΕΚ: Β 959 20030711

  Καθορισμός προδιαγραφών για την ίδρυση Χιονοδρομικών Κέντρων.

  Κατεβάστε το αρχείο
 • PDF Icon
  ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Τ/10004/2002 ΦΕΚ: Β 1339 20021016

  Εγκριση κανονισμού λειτουργίας τουριστικών αναβατήρων και των παραρτημάτων που αφορούν διάσωση επιβατών και λειτουργία χιονοδρομικών κέντρων.

  Κατεβάστε το αρχείο