Αυτοκινητοδρόμια

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 • Άρθρ.52 παράγρ.7 του Ν.3105/03 «Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 29 Α)
 • ΠΔ 14/07 «Καθορισμός προδιαγραφών για τη δημιουργία αυτοκινητοδρομίων» (ΦΕΚ 10 Α)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 • PDF Icon
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 14/2007 ΦΕΚ: Α 10 20070122

  Καθορισμός προδιαγραφών για τη δημιουργία αυτοκινητοδρόμων

  Κατεβάστε το αρχείο
 • PDF Icon
  ΝΟΜΟΣ 3105/2003 ΦΕΚ: Α 29 20030210

  Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις

  Κατεβάστε το αρχείο