Κατηγορία:Επιδοτήσεις - Ενισχύσεις - Διακηρύξεις

  1. Αρχική
  2. Επιχειρηματική Ενημέρωση
  3. Επιδοτήσεις - Ενισχύσεις - Διακηρύξεις
Φίλτρο

Επιδοτήσεις – Ενισχύσεις – Διακηρύξεις

Προδημοσίευση πράξης Εναλλακτικός Τουρισμός.

Η Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός» αποτελεί μια επιμέρους πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»… Read more

Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός»

Η Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός» αποτελεί μια επιμέρους πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»… Read more

Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις (β'κύκλος επί των όρων και προυποθέσεων υλοποίησης της πράξης "ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ"

Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων έργων προς ένταξη στην Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός» παρατείνεται έως και τις 15/02/2012.

Παράταση μέχρι 20/11/2014 του χρόνου υλοποίησης των έργων που έχουν ενταχθεί στην Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός» με δυνατότητα επιπλέον παράτασης για άλλους τρεις (3) μήνες.

Με το άρ.5 του Οδηγού (ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02/126/14-2-2014)προβλέπεται παράταση της προθεσμίας υλοποίησης των έργων για ένα εξάμηνο, με δυνατότητα επί πλέον παράτασης… Read more