Κατηγορία:Διαδικασίες για Ξενοδόχους

  1. Αρχική
  2. Επιχειρηματική Ενημέρωση
  3. Διαδικασίες για Ξενοδόχους
Φίλτρο

Διαδικασίες για Ξενοδόχους

Οδηγίες για την επιστροφή της διαφοράς του Ε.Φ.Κ. Πετρελαίου κίνησης.

Αναλυτικές οδηγίες για την διεκπεραίωση στο αρμόδιο τελωνείο των απαιτούμενων διαδικασιών.      

Αίτηση κατάταξης σε αστέρια ή κλειδιά

    Κατεβάστε το παρακάτω αρχείο: